* AOB

Met de algemene onderhoudskosten begraafplaats (AOB) wordt bedoeld, de kosten voor het onderhoud van de begraafplaats. 

Hiermee wordt o.a. bedoeld: 

Onderhoud Klokkenstoelen

Onderhoud bijgebouwen

Onderhoud van de paden

Maaien van het gras

Onderhoud heg

Onderhoud bomen