* Onderhoud Monument

In het reglement is opgenomen dat de rechthebbende van een graf verplicht is het grafmonument behoorlijk te onderhouden.

Dit onderhoud kunnen wij ook voor u doen. De monumenten worden dan 2 keer per jaar schoongemaakt.

De kosten hiervoor zijn op dit moment € 150,- voor een periode van 5 jaar.