Ruimingslijst Sint Nicolaasga

Juli 2022 Bord geplaatst
D 16 + 17 Noord Age en Durkje Boonstra-Hoekstra
D 18 + 19 Noord Aukje en Grietje Boonstra
E 17 Noord Bernhard en Jeltje Hummelen-Boonstra
E 18 Noord Johannes en Akke Boonstra-Pruiksma
M 08 + 09 Zuid Jan en Anna Groen-van der Berg
R 18 + 19 Zuid Herman en Sibbeltje Bierma-Noorderwerf
S 07 + 08 Noord Herman, Harmke en Ids Homma-Balstra
Februari 2023 Bord geplaatst
E 01 + 02 + 03 Zuid Jelke, Hendrikje en Jan Koopman-Schotanus
F 11 Zuid Epkje en Jeltje Douma
H 17 Noord Johannes Vleer
I 18 + 19 + 20 Noord Folkert, Grietje en Wiebe de Hoop-de Jong
Maart 2024 Bord geplaatst
B 16 Noord Popke Boonstra
J 05 + 06 Zuid Klaas en Zuster Jissink-de Jong
J 12 + 13 Zuid Broer en Kersje Hoekstra-de Jong
L 04 + 05 Zuid Petrus en Janke Boersma-Deinum
L 06 + 07 Zuid Hijlkje Boersma
M 16 Noord Jacob Stuiver
O 13 + 14 Zuid Lammert en Fokje Homma-Feenstra

Wanneer de uitgiftetermijn van een graf is verlopen of de betaling is gestopt en het adres van de rechthebbende niet meer bekend bij ons is, wordt er een bordje door ons geplaatst. Dit bordje blijft minimaal 2 jaar bij het graf staan. Ook komt het grafnummer met naam van de overledene op de ruimingslijst te staan. Deze vindt u op het mededelingenbord op de begraafplaats. 

Ontvangen wij binnen 2 jaar na plaatsing van het bord geen reactie van de rechthebbende of andere familieleden, dan vervalt het graf aan de kerk. 

Bent u rechthebbende van een graf, geef dan bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons door.