Ruimingslijst Sint Nicolaasga

Oktober 2020 Bord geplaatst
A 10 Noord Hendrik Hoogeveen
D 04 Noord Minke en Jogchum Kuperus
E 14 + 15 Zuid Jacob en Antje Hepkema-Veldhuis
J 14 + 15 Zuid Tjitske en Wiebren de Jong
R 14 + 15 Zuid Egbert en Willemke van der Berg
Oktober 2021 Bord geplaatst
I 01 + 02 Noord Haije en Sijbrigje Hoekstra-Biesterbosch
O 11 + 12 Noord Catharinus en Doeike Alberda
December 2021 Bord geplaatst
B 05 + 06 + 07 Zuid Eldert, Grietje en Johannes Bosma-Waslander
R 03 + 04 Noord Willem, Pieter en Dirkje Rinkema-Vierstra
Juli 2022 Bord geplaatst
D 16 + 17 Noord Age en Durkje Boonstra-Hoekstra
D 18 + 19 Noord Aukje en Grietje Boonstra
E 17 Noord Bernhard en Jeltje Hummelen-Boonstra
E 18 Noord Johannes en Akke Boonstra-Pruiksma
M 08 Noord Pieter Wesselius
M 08 + 09 Zuid Jan en Anna Groen-van der Berg
R 18 + 19 Zuid Herman en Sibbeltje Bierma-Noorderwerf
S 07 + 08 Noord Herman, Harmke en Ids Homma-Balstra

Wanneer de uitgiftetermijn van een graf is verlopen of de betaling is gestopt en het adres van de rechthebbende niet meer bekend bij ons is, wordt er een bordje door ons geplaatst. Dit bordje blijft minimaal 2 jaar bij het graf staan. Ook komt het grafnummer met naam van de overledene op de ruimingslijst te staan. Deze vindt u op het mededelingenbord op de begraafplaats. 

Ontvangen wij binnen 2 jaar na plaatsing van het bord geen reactie van de rechthebbende of andere familieleden, dan vervalt het graf aan de kerk. 

Bent u rechthebbende van een graf, geef dan bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons door.