Ruimingslijst Legemeer

Juli 2022 Bord geplaatst
D 10 Geertje Wielinga

Wanneer de uitgiftetermijn van een graf is verlopen of de betaling is gestopt en het adres van de rechthebbende niet meer bekend bij ons is, wordt er een bordje door ons geplaatst. Dit bordje blijft minimaal 2 jaar bij het graf staan. Ook komt het grafnummer met naam van de overledene op de ruimingslijst te staan. Deze vindt u op het mededelingenbord op de begraafplaats. 

Ontvangen wij binnen 2 jaar na plaatsing van het bord geen reactie van de rechthebbende of andere familieleden, dan vervalt het graf aan de kerk. 

Bent u rechthebbende van een graf, geef dan bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons door.