Ruimingslijst Tjerkgaast

Augustus 2021 Bord geplaatst / ruimen voorjaar 2024
F 08 + 09 Zuid Johannes en Neeltje Wierda-osinga
F 10 + 11 Zuid Titte en Lieuwkje Boersma-Wierda
I 07 + 08 Trijntje van der Gaast, Eelke Jan en Marijke de Jong
I 21 + 22 Berend en Tj. Ekkelboom-v.d. Berg
J 39 Trijntje Wielinga en Elizabeth Wielinga-Tromp
J 40 Harmen Wielinga
K 13 Detje van der Sluis-Tromp
K 14 Binne van der Sluis
O 05 + 06 Age en Antje van der Meer-de Hoop
Juli 2022 Bord geplaatst
D 09 Noord Neltje Schootstra, Meine en Folkert van der Kerk
September 2023 Bord geplaatst
K 26 + 27 Pieter J. van der Wal en Janke W. van der Wal-de Jong

Wanneer de uitgiftetermijn van een graf is verlopen of de betaling is gestopt en het adres van de rechthebbende niet meer bekend bij ons is, wordt er een bordje door ons geplaatst. Dit bordje blijft minimaal 2 jaar bij het graf staan. Ook komt het grafnummer met naam van de overledene op de ruimingslijst te staan. Deze vindt u op het mededelingenbord op de begraafplaats. 

Ontvangen wij binnen 2 jaar na plaatsing van het bord geen reactie van de rechthebbende of andere familieleden, dan vervalt het graf aan de kerk. 

Bent u rechthebbende van een graf, geef dan bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons door.