* Uitgifte graf

Omdat er nog wel eens misverstand zijn bij de aanschaf van een graf, zullen we proberen dit uit te leggen.

 

Bij de aanschaf van een graf moet tegenwoordig, de uitgifte van het graf voor 25 jaar vooruit worden betaald. Dit kan het beste gezien worden als een plek op de begraafplaats die u voor 25 jaar huurt van de kerk. Deze zogenoemde uitgifte van een graf kost € 800,- voor een enkel graf en € 1600,- voor een dubbel graf. Bovenop deze kosten komen dan nog de kosten van de "algemenen onderhoudskosten begraafplaats" (AOB). De kosten voor de AOB staan in de prijslijst vermeld.

 

Zodra er wordt begraven in het uitgegeven graf moet er in verband met de "grafrust" voor 25 jaar vooruitbetaald worden. Dit geldt voor zowel de uitgifte als de AOB. Stel het graf is 5 jaar geleden aangeschaft, dan hebt u al voor 20 jaar uitgifte betaald en moet er dus nog voor 5 jaar betaald worden. Dit geldt ook voor de AOB, afhankelijk van de periode die al vooruit is betaald, moet er voor 25 jaar worden betaald. Bij een dubbel graf moet er dan voor beide graven 25 jaar vooruit worden betaald. 

 

De prijs van de uitgifte graf in de prijslijst € 1550,- is dus gebaseerd op 25 jaar uitgifte ( € 800,- ) en 25 jaar AOB ( € 750,- ).

 

In het verleden werden graven veelal uitgegeven voor "onbepaalde tijd". Er werd dan eenmalig een bedrag voor uitgifte betaald, vervolgens hoefde daarna alleen de AOB nog maar te worden betaald. Zolang de AOB werd betaald mocht er gebruik gemaakt worden van het graf. Voor de graven die in het verleden uitgegeven zijn voor "onbepaalde tijd" blijven de toen gemaakte afspraken gelden. Echter wanneer er in een graf voor "onbepaalde tijd" wordt herbegraven      ( dit mag wanneer een graf minimaal 25 jaar in gebruik is ), dan worden de graven opnieuw uitgegeven volgens de nieuwe richtlijnen. Dat betekent dus dat er weer voor 25 jaar vooruit moet worden betaald.