* Urnengraf

Het bijzetten van urnen of asbussen kan op 2 manieren. Deze kan geplaatst worden in de urnenmuur te Sint Nicolaasga of begraven worden in een graf.

 

Bij het plaatsen van een urn / asbus in de urnenmuur wordt een minimum-termijn van 25 jaar gehanteerd.

De kosten hiervoor zijn € 1150,- , deze kosten bestaan uit: 25 jaar Algemene Onderhoudskosten Begraafplaats ( € 750,- ) en bijzetten urn / asbus ( € 400,- ).

Er mogen maximaal 2 urnen per nis geplaatst worden.

 

Een urn / asbus mag ook bijgezet worden in een bestaand graf.

De kosten hiervoor zijn € 400,- voor het bijzetten van een urn / asbus. De kosten van het graf waarin begraven wordt, blijven hetzelfde.

Er mogen maximaal 2 urnen per graf geplaatst worden.